Pitutur sing Arang Dionceki

0
333

Oleh. Bapake Fauzul Huda
(Penggiat Literasi Bahasa Jawa)

Ana pesen para pangarsa ing Pethilan pupuh pangkur ing Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunegara IV.

Rumpakaning cakepan tembang macapat pangkur kang wis kawentar ing jagading sindhen salah sijine yaiku:

Mingkar mingkuring angkara.
“Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih ketarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumprap ning tanah Jawa
Agama ageming aji.”

Para winasis wis ngrembug babagan iki, utamane bab bedane tradhisi lisan lan tulis sing ana tengahing bebrayan agung. Ana kang mbenerake, kudune mingkar mingkuring ukara, ana uga tetep angajeni tradisi lisan sindhen kang tetep setya nganggo tembung angkara tinimbang ukara. Yen miturut panulis mangga endi sing cocok karo pok rerembugane.

Nanging sing dadi bot ruweting pikirane penulis, yaiku cakepan tembang mau apa karepe miturut pangriptane utamane ing ukara gatra keri dhewe. Agama ageming aji. Agama ibarate mung minangka ageman, klambi, clana, lan sakpiturute kanggo sang aji utawa ratu. Dadi kaya agama minangka simbol wae kanggo para ratu kudu nduwe agama.

Ana maneh kang nduwe panemu agama ageming aji, iki ndadekake agama iku ora awujud ageman sandhangan, nanging sawijining wujud agama kudu diagem dening sang aji utawa raja. Karana raja iku panutan, raja iku pimpinan, satemah yen ora nduweni cekelan sing diagem kaya dene agama bakal gampang miyur atine kanthi godhaning donya kang arupa rajabrana, raja kaya lan sakpiturute.

Penulis luwih sarujuk pamanggih sing keri dhewe. Karana pancen abot dadi pangarsa utawa pimpinan. Abote ora ning ndonya thok ananging uga ing akherat dijaluki tanggung jawab anggone mimpin adhedhasar apa.

Muga dadi kawigaten para pangarsa supaya tansah ndadekake agama dadi agemaning urip, ageman rikala gawe keputusan, ageman rikala gawe kebijakan lan sapiturute, supaya slamet rakyate, lan slamet pemimpine. Aamiin.

Artikulli paraprakHepatitis Akut Mengancam Negeri
Artikulli tjetërMahasiswa Sultra Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045?
Visi : Menjadi media yang berperan utama dalam membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhan mengembalikan kehidupan Islam. Semua isi berupa teks, gambar, dan segala bentuk grafis di situs ini hanya sebagai informasi. Kami berupaya keras menampilkan isi seakurat mungkin, tetapi Linimasanews.com dan semua mitra penyedia isi, termasuk pengelola konsultasi tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan berkaitan penggunaan informasi yang disajikan. Linimasanews.com tidak bertanggungjawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis yang dihasilkan dan disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik “publik” seperti Opini, Suara Pembaca, Ipteng, Reportase dan lainnya. Namun demikian, Linimasanews.com berhak mengatur dan menyunting isi dari pembaca atau pengguna agar tidak merugikan orang lain, lembaga, ataupun badan tertentu serta menjauhi isi berbau pornografi atau menyinggung sentimen suku, agama dan ras. Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Linimasanews.com. Semua hasil karya yang dimuat di Linimasa news.com baik berupa teks, gambar serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta Linimasanews.com Misi : * Menampilkan dan menyalurkan informasi terbaru, aktual dan faktual yang bersifat edukatif, Inspiratif, inovatif dan memotivasi. * Mewadahi bakat dan/atau minat sahabat lini masa untuk turut berkontribusi membangun kesadaran umat tentang fakta kebutuhannya mengembalikan kehidupan Islam melalui literasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini